Od lewej: Sobolewska Marta, Pani B. Wichrowska Pilarska Marta, Zabłocki Mateusz.

RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Przewodniczący Rady SU: Zabłocki Mateusz 

oraz: Sobolewska Marta
i Pilarska Marta