UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

24 czerwca 2016 r. zakończył się kolejny rok szkolny. 
Uczniowie, Grono Pedagogiczne oraz rodzice zebrali się na sali gimnastycznej 
naszej szkoły. Na uroczystość przybyła również inspektor do spraw oświaty
 p. Danuta Szymańska. Uroczystość rozpoczęła się od ślubowania naszych absolwentów, przeprowadzonego przez wychowawcę klasy p. Katarzynę Kopczyńską. Po ślubowaniu pani dyrektor Hanna Insadowska wraz z wychowawcami oraz przewodniczącą Rady Rodziców panią Joanną Tyburską wręczyła świadectwa 
 i nagrody absolwentom oraz uczniom klas I – V za najlepsze wyniki w nauce 
oraz sukcesy odniesione w różnych konkursach i zawodach sportowych. 
Dzieci z oddziałów przedszkolnych również otrzymały nagrody    
za reprezentowanie naszej szkoły w różnych konkursach. Inspektor do spraw oświaty 
Pani Danuta Szymańska wręczyła nagrodę za najwyższą średnią stopni
 uczennicy klasy VI Karolinie Skibickiej. 
 Pani dyrektor podziękowała rodzicom, którzy w szczególny sposób
 włączali się do pracy na rzecz szkoły. 

Po ceremonii zakończenia roku szkolnego 2015/2016 uczniowie udali się do swoich sal na ostatnie przedwakacyjne spotkania z wychowawcami.

Wszystkim uczniom oraz pracownikom szkoły życzymy udanych, 
pełnych niezapomnianych wrażeń wakacji. 
Do zobaczenia po wakacjach!
POŻEGNANIE KLASY SZÓSTEJ

20.06.2016r. odbyła się uroczystość pożegnania uczniów klasy VI. 
Wśród zaproszonych gości była p. dyr. Hanna Insadowska, nauczyciele, 
pracownicy obsługi i administracji, rodzice szóstoklasistów, oraz uczniowie klasy V. 
W części artystycznej uczniowie klasy VI podziękowali za przekazaną wiedzę 
oraz przeprosili za to co było złe. Wyrazem wdzięczności były wręczone przez nich kwiaty. Uczniowie klasy V żegnali swoich starszych kolegów piosenką i obdarowali ich upominkami. Po wystąpieniu p. Dyrektor zaproszono gości na poczęstunek, który przygotowali rodzice szóstoklasistów. Wszyscy wspólnie świetnie się bawili. 
 Uczniowie klasy VI będą mile wspominać jak żegnali się ze swoją ukochaną szkołą. 
PIKNIK RODZINNY

17.06.2016 r. w naszej szkole odbył się piknik rodzinny. Piknik rozpoczął się częścią artystyczną na sali gimnastycznej. W programie mogliśmy podziwiać uczniów w różnych występach oraz rodziców naszych przedszkolaków w przedstawieniu „Rzepka”. Po części artystycznej wszyscy przenieśli się na boisko szkolne, na którym uczestnicy pikniku zmagali się w różnych konkrecjach sportowych i quizach rodzinnych. 
Po wyczerpujących konkurencjach można było skosztować różnych wypieków, słodyczy, kiełbasek i napoi przygotowanych przez Radę Rodziców.
PODSUMOWANIE PROJEKTU EDUKACYJNEGO
 "PODRÓŻE PO NASZEJ MAŁEJ OJCZYŹNIE"

15 czerwca 2016 r. w Szkole Podstawowej w Skudzawach miało miejsce podsumowanie projektu edukacyjnego pt. ,, Podróże po naszej małej Ojczyźnie'' pod patronatem Wójta Gminy Skrwilno. Pomysłodawcami byli: Bartłomiej Umiński i Małgorzata Smulska. 
Na podsumowanie została zaproszona komisja w składzie: Wójt Gminy Dariusz Kolczyński, Dyrektor Domu Kultury w Rypinie Grzegorz Ziomek, Radna Gminy Skrwilno p. Justyna Nawatkowska, Przewodnicząca Rady Rodziców p. Joanna Tyburska. Ponadto przybyli goście: Inspektor do spraw oświaty p. Danuta Szymańska, p. Dyrektor SP w Okalewie B. Cieplińska, koordynator projektu ze SP w Skrwilnie p. A. Grzegorzewska 
z przedstawicielami uczniów, koordynator p. M. Bejgrowicz z uczniami, redaktor gazety p. B. Balcerowicz. Nie zabrakło także gospodarzy spotkania p. Dyrektor H. Insadowskiej z koordynatorami i uczniami. Zadaniem przybyłych uczniów było zaprezentowanie wykonanych zadań zgodnie 
z założeniami projektu. Każda ze szkół w interesujący, sentymentalny sposób przedstawiła wyniki z odbytych wycieczek po najbliższej okolicy. 
Po naradzie komisja postanowiła przyznać trzy pierwsze miejsca. 
Spotkanie poprowadziła p. Marta Tomaszewska. 
Na zakończenie p. Wójt wręczył nagrody a p. Dyrektor Hanna Insadowska 
podziękowania za pracę i koordynowanie projektu.
Wycieczka szkolna: Malbork – Frombork – Krynica Morska

10 czerwca uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w wycieczce szkolnej. 
W programie wycieczki było:
• Malbork: zwiedzanie Zamku Krzyżackiego.
• Frombork: Wzgórze Katedralne, zwiedzanie muzeum Mikołaja Kopernika, 
wejście na Wieżę i widok na Zalew Wiślany.
• Rejs statkiem po Zalewie Wiślanym.
• Spacer po plaży.

Opiekunowie: Panie: K. Kopczyńska, K. Lisewska, A. Kozłowska, H. Brzóska.
EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ

Jak co roku uczniowie klasy IV przystąpili do egzaminu na kartę rowerową. 
Wszyscy uczniowie, którzy zaliczyli część pierwszą – teoretyczną, sprawdzającą wiedzę dotyczącą przepisów ruchu drogowego, przystąpili do drugiej części - 
sprawdzającej ich umiejętności praktyczne z uwzględnieniem zasad ruchu drogowego. Mamy nadzieję, że zarówno zdobyta wiedza jak i rady uzyskane podczas przygotowywania się do egzaminu sprawią, że nasi uczniowie będą odpowiedzialnie 
i bezpiecznie korzystali z dróg publicznych.

Organizatorem była pani M. Redestowicz. 
GMINNY DZIEŃ DZIECKA DLA PRZEDSZKOLAKÓW
"DZIECIĘCY ŚWIAT"


3 czerwca 2016 r. w hali sportowej w Skrwilnie spotkały się dzieci z oddziałów przedszkolnych ze szkół podstawowych w Skudzawch, Okalewie i Gminnego Przedszkola w Skrwilnie. Wszystkie dzieci, rodziców i przybyłych gości powitała nasza pani dyrektor - Hanna Insadowska. Imprezę według scenariusza opracowanego przez wychowawczynię grupy "Krasnali" Beatę Lemańską, prowadziły panie Marta Tomaszewska i Anna Kozłowska. Dzieci z poszczególnych szkół ubrane były w przydzielone im kolory – naszym był kolor zielony. Były różne zabawy przy muzyce: "Pingwinki", "Robociki", "Tańczące rękawiczki" i ulubiona zabawa naszych przedszkolaków "Minionki". 
Dzieci wcieliły się w postaci z bajki o kocie w butach. Odbyły się zawody sportowe, konkurs tańca z balonem. Bawiliśmy się z zespołem tanecznym "Fantazja". Dzieci mogły zaprezentować swoje zdolności w "Mam talent". Największą atrakcją imprezy było zaprezentowane przez rodziców przedstawienie pt. "Rzepka". 
W czasie przerwy dzieci i goście zostali zaproszeni na poczęstunek. 
Na zakończenie wspólnej zabawy, pani dyrektor Hanna Insadowska wręczyła poszczególnym oddziałom ufundowane przez wójta – Dariusza Kolczyńskiego upominki i dyplomy.

Serdecznie dziękujemy rodzicom i tym wszystkim,
 którzy pomagali w organizacji imprezy!!!
 GMINNY DZIEŃ DZIECKA

01 czerwca nasi uczniowie wzięli udział w uroczystości z okazji Dnia Dziecka zorganizowanej przez Urząd Gminy w Skrwilnie. Uczniowie wszystkich szkół naszej gminy spotkali się w hali sportowej.Życzenia wszystkim dzieciom złożył Wójt Gminy Skrwilno p. Dariusz Kolczyński oraz panie dyrektor: ze Skudzaw p. Hanna Insadowska, ze Skrwilna p. Iwona Jeżewska-Świeżak, 
i z Okalewa p. Bernadeta Cieplińska. Uczniowie z poszczególnych szkół pod kierunkiem nauczycieli przygotowali programy artystyczne, które łączył wspólny temat-woda.
 Program artystyczny miał na celu przybliżyć wszystkim obecnym problem zanieczyszczania wód oraz wzbudzenie szacunku do przyrody. Naszych uczniów przygotowały panie: 
Katarzyna Kopczyńska i Anna Kozłowska oraz pan Bartłomiej Umiński. 
W przerwach odbywały się konkurencje sportowe: przeciąganie liny, 
rzuty na czas do kosza, slalom z przeszkodami itp.
 Wszyscy uczniowie otrzymali upominki w postaci słodyczy, lodów i napojów.
III Gminny Konkurs Recytatorski  " Dziecięca poezja".

10 maja 2016 r. w nasze szkole odbył się III Gminny Konkurs Recytatorski 
pod hasłem "Dziecięca poezja"
 Organizatorem konkursu była wychowawczyni oddziału przedszkolnego 
pani Beata Lemańska. 

Celem konkursu było upowszechnienie poezji dziecięcej, 
doskonalenie umiejętności recytatorskich, 
uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze,
 zachęcanie do występów na scenie. 

Do konkursu przystąpiło 15 przedszkolaków z oddziałów przedszkolnych ze szkół:
 w Skudzawach, Okalewie i Skrwilnie. 

Uczestnicy konkursu byli oceniani przez jury w składzie:
 Przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Skudzawch - pani Joanna Tyburska, Inspektor do Spraw Oświaty w Gminie Skrwilno - pani Danuta Szymańska oraz Wicedyrektor Gminnego Przedszkola w Skrwilnie - pani Marzanna Wrzosińska.

Ocenie podlegały: stopień opanowania tekstu, wymowa, interpretacja utworu 
oraz ogólny wyraz artystyczny. 

Konkurs przebiegał w dwóch kategoriach wiekowych: grupa STARSZAKI i MALUCHY. 

Nasze reprezentantki z grupy "Jeżyki" (kategoria -Maluchy):
Julia Sulecka i Zofia Lemańska zajęły III miejsce. 
W kategorii STARSZAKI zdobyliśmy następujące miejsca:
I miejsce – Julia Brodzińska 
II miejsce - Zofia Staszewska
III miejsce- Marcel Krajnik 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez 
Wójta Gminy Skrwilno Pana Dariusza Kolczyńskiego. 
W oczekiwaniu na werdykt jury wszyscy uczestnicy konkursu, goście i publiczność zostali zaproszeni na przygotowany przez rodziców słodki poczęstunek 
oraz wspólną zabawę przy muzyce. 
Wycieczka do Górzna


10 maja 2016r. uczniowie kl. I, II i IV Szkoły Podstawowej w Skudzawach
wraz z opiekunami p. E. Brzóską, p. B. Wichrowską, p. A. Kozłowską
uczestniczyli w wycieczce do Ośrodka Edukacji Ekologicznej ,,Wilga” w Górznie. Celem wyjazdu było poznanie flory i fauny Górznieńsko- Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego. Zwolennicy wypoczynku na świeżym powietrzu korzystali 
z wędrówki z przewodnikiem o tematyce
ekologiczno- przyrodniczej. Dzieci miały okazję zobaczyć czosnek niedźwiedzi, szczaw zajęczy idąc ścieżką wiodącą do Rezerwatu Przyrody Szumny Zdrój. Uczestnicy pieszej wyprawy zapoznali się z formami ochrony przyrody w Polsce, dowiedzieli się jakie rzadkie rośliny i ich zbiorowiska występują na terenie leśnego rezerwatu przyrody. Dzieci zapoznały się także z typami siedlisk leśnych, rozpoznawały wybrane gatunki drzew liściastych i ich właściwości, poznały chronione gatunki roślin i zwierząt. Trasa ścieżki przebiegała przez tereny
 o urozmaiconej rzeźbie i malowniczym widoku.
Uczniowie mieli okazję wziąć udział w ciekawych zajęciach nie tylko w terenie,
ale także w sali edukacyjnej, obejrzały interesujący film przyrodniczy
i z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach warsztatowych prowadzonych przez przewodnika. Otrzymali również upominki.
Święto uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Dnia 5 maja uczniowie naszej Szkoły przypomnieli o najważniejszych wydarzeniach historycznych związanych z uchwaleniem przez Sejm Wielki
 pierwszej w Europie i drugiej na świecie ustawy zasadniczej. 
KOŚCIOŁY W NAJBLIŻSZEJ OKOLICY

5 maja uczniowie klas IV – VI odbyli wycieczkę do okolicznych kościołów. Zwiedzili i zapoznali się z historią kościoła Św. Wawrzyńca w Szczutowie, kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP 
w Skrwilnie, gdzie wysłuchali koncertu organowego i zapoznali się z budową organów. 
Ponadto odwiedzili kościół w Okalewie, kościół w parafii Św. Stanisława Kostki i Św. Trójcy
 w Rypinie, kościół Matki Bożej Bolesnej w Oborach oraz kościół w Rogowie. 
W drodze powrotnej, aby aktywnie zakończyć wyjazd skorzystali z siłowni w Rogowie.
Opiekunami wycieczki byli: M. Smulska, A. Kozłowska, K. Kopczyńska, K. Lisewska.
WYCIECZKA DO WARSZAWY

27 kwietnia uczniowie kl. II – VI wzięli udział w wycieczce do Warszawy. 
Uczniowie odwiedzili: Centrum Nauk Kopernik, Gmach Sejmu RP, ogrody 
w Wilanowie, taras widokowy Pałacu Kultury i Nauki oraz lotnisko w Modlinie. Podczas wizyty w Sejmie spotkali się z Panem posłem Zbigniewem Sosnowskim,
 który oprowadził uczestników wycieczki po gmachu Sejmu udzielając obszernych informacji. 
Opiekunami wycieczki byli: B. Umiński, H. Insadowska, M. Smulska, M. Tomaszewska.
WYCIECZKA DO CENTRUM ZABAW HAPPY PARK

27 kwietnia 2016r. odbyła się wycieczka autokarowa do Centrum Zabaw Happy Park mieszczącym się w Stróżewku. W wycieczce wzięło udział 36 dzieci z oddziałów przedszkolnych i klasy I. Dzieci bardzo aktywnie spędziły radosne i niezapomniane chwile w magicznej, bajkowej scenerii. Podczas 2,5 godzinnego pobytu poprzez zabawy ruchowe miały możliwość  rozwijania swoich umiejętności manualnych, doskonalenia koordynacji wzrokowo – ruchowej, a także integracji 
z rówieśnikami. Dzieci z ogromnym entuzjazmem korzystały z dostępnych w Centrum Zabaw zjeżdżalni, basenów z piłeczkami, trampolin, mini pojazdów, armatek na piłeczki, czy też automatów. Dodatkowymi atrakcjami były: zabawa z animatorką, malowanie buziek, lasery. Był też czas na odpoczynek i uzupełnienie utraconych sił
 i energii oraz zaspokojenie pragnienia – w przerwie zabawy dzieci otrzymały ciepłe przekąski i soki. Czas spędzony na świetnej zabawie upłynął bardzo szybko. 
W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się na lody w McDonaldzie. 
Dzieci wróciły z wycieczki bardzo zmęczone ale zadowolone i pełneniezapomnianych wrażeń i emocji.

Organizator wycieczki – Beata Lemańska
ŚWIĘTO SIATKÓWKI 2016 W SKRWILNIE
DOPALACZE KRADNĄ ŻYCIE

W dniu 21.04.2016r. w naszej szkole odbyła się pogadanka na temat dopalaczy. Rozmowę z uczniami klasy VI przeprowadzili przedstawiciele Sanepidu i Policji z Rypina. Osoby prowadzące wyjaśniły co to są dopalacze, w jakich formach mogą występować oraz jakie problemy zdrowotne i karne mogą wynikać z ich zażywania. Uczniowie mogli obejrzeć również krótkie filmy obrazujące skutki stosowania różnego rodzaju używek.Dzięki spotkaniu dzieci wiedzą, że dopalacze są bardzo niebezpieczne i nie należy ich próbować.
Pierwsza pomoc przedmedyczna


08 kwietnia 2016r. uczniowie klas I-III wraz z wychowawcami uczestniczyli w szkoleniu „Pierwsza pomoc przedmedyczna” przygotowanym przez p. Bożenę Wichrowską i p. Ewę Brzóskę. Celem szkolenia było zapoznanie uczniów klas młodszych
z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy, wykształcenie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych, uwrażliwienie na krzywdę drugiego człowieka, a przede wszystkim zaszczepienie idei niesienia bezinteresownej pomocy. 
 Została poszerzona wiedza i umiejętności uczniów na temat udzielania pierwszej pomocy. Podczas zajęć uczniowie z kl. I-III poznali podstawowe pojęcia związane z pierwszą pomocą. Dowiedzieli się o odpowiedzialności prawnej nałożonej na każdego obywatela. Uczyli się oceniać zagrożenie, kiedy i jak wezwać pomoc oraz ocenić, czy osoba poszkodowana oddycha. 
Poznali ogólne zasady postępowania na miejscu wypadku. Podczas tych zajęć uczniowie mogli w sposób praktyczny kształcić zdobyte umiejętności. Uczniowie ćwiczyli na fantomie uciskanie klatki piersiowej i wdechy ratownicze, a także tzw. „pozycję boczną ustaloną”. Ważnym elementem szkolenia było uświadomienie im, iż każdy z nich może znaleźć się w sytuacji, w której dzięki zdobytym umiejętnościom i wiadomościom, może przyczynić się do uratowania czyjegoś zdrowia lub nawet życia. 
Od popiołu, smolnej grudki do ... lanego poniedziałku –
lekcja etnograficzna w Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie

23.03.2016r. uczniowie klas IV-VI wraz z wychowawcami uczestniczyli 
w lekcji etnograficznej
 „Tradycje i zwyczaje Świąt Wielkanocnych na Ziemi Dobrzyńskiej” 
zorganizowanej w Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie. 
Uczniowie z zaciekawieniem wysłuchali opowieści o ludowych tradycjach
 związanych z okresem Wielkiego Postu i Wielkanocy. 
W czasie drugiej części zajęć uczestnicy pomalowali pisanki i własnoręcznie wykonali wielkanocną chorągiewkę.
 Prace zabrali ze sobą do domu.
PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY

21 marca powitaliśmy wiosnę na sportowo. 
Dziewczęta i chłopcy z kas IV-VI uczestniczyli 
w międzyklasowym turnieju halowej piłki nożnej.
 I miejsce wśród chłopców zajęła drużyna z klasy V, a wśród dziewcząt najlepiej zagrała drużyna z klasy VI
Królami strzelców zostali: Patryk Wiśniewski i Edyta Chorąży. 
Uczniowie klas I-III oraz dzieci z oddziału przedszkolnego „Krasnale” uczestniczyli 
w szkolnym turnieju sprawnościowym. 
Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 
Nad przebiegiem rywalizacji sportowej czuwała pani Anna Kozłowska.
Pierwsza pomoc przedmedyczna

02 marca 2016r. uczniowie klas IV-VI wraz z wychowawcami uczestniczyli w szkoleniu „Pierwsza pomoc przedmedyczna” przygotowanym przez p. Annę Kozłowską. Celem szkolenia było zapoznanie uczestników zajęć z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy, wykształcenie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych, uwrażliwienie na krzywdę drugiego człowieka, a przede wszystkim zaszczepienie idei niesienia bezinteresownej pomocy. Została poszerzona wiedza i umiejętności uczniów na temat udzielania pierwszej pomocy. Podczas zajęć uczniowie poznali podstawowe pojęcia związane z pierwszą pomocą. 
Dowiedzieli się o odpowiedzialności prawnej nałożonej na każdego obywatela. 
Poznali ogólne zasady postępowania 
na miejscu wypadku. Uczyli się oceniać zagrożenie, kiedy i jak wezwać pomoc
 oraz ocenić, czy osoba poszkodowana oddycha. 
Uczniowie ćwiczyli na fantomie uciskanie klatki piersiowej i wdechy ratownicze, 
a także tzw. „pozycję boczną ustaloną”.

,,Kultura spożywania posiłków”

W miesiącu lutym w szkole odbyła się akcja pt. ,,Kultura spożywania posiłków”. Uczniowie zostali zapoznani z zasadami 
savoir - vivre dotyczącymi kultury nakrywania do stołu,
 spożywania posiłków i używania zastawy stołowej. 
W tym celu została przygotowana gazetka zawierające niezbędne informacje, 
a następnie uczniowie nakryli do stołu stosując poznane zasady. Uczniowie zapoznali się również ze sposobami składania serwetek i dekoracją potraw.
,,Wycieczka do Szafarni”

24 lutego 2016 r. uczniowie klas IV – VI wzięli udział w wycieczce do Szafarni - miejscowości, w której Fryderyk Chopin przebywał dwukrotnie u rodziny Dziewanowskich. Podczas wyjazdu zwiedzili dworek z XIX w., 
w którym zebrane są pamiątki związane z Fryderykiem Chopinem. 
Uczniowie przypomnieli sobie życiorys Frycka, wysłuchali koncertu fortepianowego, obejrzeli film o F. Chopinie. Korzystając z okazji odbyli spacer po parku otaczającym dworek i zobaczyli znajdujący się tam staw w kształcie fortepianu. 
Z bagażem interesujących informacji powrócili do szkoły. 
Opiekunami wycieczki byli: M. Smulska, K. Kopczyńska i B. Umiński 
Baśń Muzyczna '' W tajemniczej krainie krasnali''

W poniedziałek 22.02.2016r. dzieci z oddziału przedszkolnego oraz klasy I i II uczestniczyły w przedstawieniu przygotowanym przez Teatr Muzyczny w Łodzi "DUDUŚ". Aktorzy zaprezentowali piękną baśń muzyczną
 pt.„W tajemniczej krainie krasnali”.
 Rzecz cała była o „skrzatach malutkich, smerfach wesolutkich, krasnoludkach ubogich, króliczkach pełnych trwogi, złośliwym Trolu Szczerbolu, złej Czarownicy Złośnicy i Niedźwiadku Miodojadku”. 
Były „konkursy wesołe, zabawy szałowe i gry odlotowe”.
 „Takie dziwy tu się działy, że dzieciaki wciąż się śmiały”.
 Ciekawa gra aktorów, piękne dekoracje i oprawa muzyczna 
zachwyciły licznie zgromadzoną publiczność, 
która głośno i z zachwytem wyrażała swoje emocje.
Bezpieczna przerwa

19 lutego 2016r. opiekunowie samorządu uczniowskiego
 p. Marta Tomaszewska i p. Bartłomiej Umiński 
przeprowadzili apel „Bezpieczna przerwa”.
 Podczas apelu uczniowie zapoznali się z celami akcji 
oraz poznali zasady bezpiecznego zachowania podczas przerwy. 
Zostały zaprezentowane filmy, odbyła się pogadanka oraz wykonano gazetkę.
PREZENTACJA O SKUTKACH ZAŻYWANIA DOPALACZY DLA UCZNIÓW KLAS IV - VI

16 lutego 2016 roku uczniowie z klas 4 -6 wraz z wychowawcami obejrzeli prezentację przygotowaną przez p. M. Redestowicz: „Skutki zażywania dopalaczy”. Uczniowie dowiedzieli się czym są dopalacze, jakie są objawy i skutki ich zażywania
 oraz poznali numery telefonów i adresy stron internetowych dla osób potrzebujących dodatkowych informacji i pomocy. 
Prezentacja znajduje się w poniższym pliku.

Pobierz pliki

BAL KARNAWAŁOWO - WALENTYNKOWY W OKALEWIE

09 lutego nasi uczniowie z klas IV - VI 
 wraz z opiekunami i Panią Dyrektor pojechali do Okalewa
 na bal karnawałowo – walentynkowy. Pani Dyrektor Bernadeta Cieplińska serdecznie wszystkich przywitała
 i zaprosiła do wspólnej zabawy. 
Rozrywkę uczestnikom balu zapewniły: Pani M. Tomaszewska
 i Pani M. Daczko – Korytowska, które przygotowały różne konkursy 
i zabawy. 
Nie można było się nudzić … dzień był naprawdę udany i niezwykły,
 z pewnością pozostanie w pamięci wszystkich na długo.
Bardzo dziękujemy Pani Dyrektor B. Cieplińskiej za zaproszenie 
i wspaniale spędzony czas w Szkole Podstawowej w Okalewie.
UCZNIOWIE KLASY VI NA LODOWISKU TOR - TOR

W pierwszym dniu zimowych ferii klasa VI wraz z opiekunami 
wyjechała wspólnie z klasą VI ze Skrwilna na LODOWISKO TOR-TOR do Torunia.
Uczniowie mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności
 podczas jazdy na łyżwach.
 Dla wielu z nich była to pierwsza lekcja, więc nie obyło się bez upadków.
W drodze powrotnej udaliśmy sie na ciepły posiłek do Mc Donalda.
Wszyscy zadowoleni i pełni wrażeń dziękują za wspaniałą zabawę 
Organizatorowi i Sponsorowi wyjazdu - Gminie Skrwilno.
ZABAWA KARNAWAŁOWA

16 stycznia w naszej szkole odbyła się zabawa karnawałowa dla uczniów. 
Razem z dziećmi w szkole pojawili się również ich rodzice. Imprezę rozpoczęła pani dyrektor życząc uczniom i ich rodzicom wspaniałej zabawy. 
Wszyscy uczestnicy wesoło bawili się przy muzyce 
przygotowanej przez panią Kozłowską Annę. 
Zabawę urozmaiciły konkursy przygotowane przez panie: 
Lisewską Katarzynę i Redestowicz Małgorzatę.
 Rodzice przygotowali dla uczniów smaczne ciasto i herbatę.
 Oczywiście przybył do nas św. Mikołaj z workiem prezentów.

Zobaczcie jak wesoło bawiliśmy się 16 stycznia w naszej szkole.
A oto nasi uczestnicy konkursu na najładniejszy strój karnawałowy. Wszyscy zostali zwycięzcami.
Dzieci tańczyły ze swoimi rodzicami i balonem ...
Byli też tacy, którzy tańczyli  z miotłą ...
Pani Kozłowska poderwała wszystkich do wspólnych tańców -  okazało się,
 że potrafimy się świetnie razem bawić...
I najważniejsze! - przybył do nas Mikołaj, który nie tylko rozdawał prezenty,
ale również świetnie się z nami bawił.
Na koniec zabawy pani dyrektor podziękowała wszystkim, którzy pomogli zorganizować zabawę karnawałową, życzyła wspaniałych ferii zimowych, 
ale przede wszystkim zwróciła uwagę na bezpieczeństwo 
podczas zimowego wypoczynku.
NASI UCZNIOWIE NA WIELKIEJ ORKIESTRZE ŚWIĄTECZNEJ POMOCY W SKRWILNIE
ŚWIĄTECZNY TURNIEJ RODZIN 
NA HALI SPORTOWEJ W SKRWILNIE

W niedzielne popołudnie 13 grudnia 2015r. Gmina Skrwilno zorganizowała Świąteczny Turniej Rodzin, na który przybyli uczniowie z naszej szkoły wraz z wychowawcami i rodzicami. Podczas tej imprezy uczniowie mieli okazję zaprezentować się na scenie w programie artystycznym i wziąć udział w konkurencjach sportowych. Odbyło się także rozstrzygnięcie konkursu zorganizowanego przez Gminę Skrwilno na „Największą Bombkę Bożonarodzeniową”. Konkurs w kategorii klas IV-VI wygrała bombka wykonana przez uczniów klasy VI SP w Skudzawach oraz uczniów klasy VI SP w Skrwilnie. Do sukcesu naszych uczniów przyczynili się również rodzice, którzy aktywnie włączyli się w wykonanie bombki.
Zwycięzcom gratulujemy głównej wygranej – wyjazdu na lodowisko TOR- TOR
 do Torunia.
JASEŁKA 2015

16.12.2015 r. w naszej szkole zostały wystawione Jasełka. Uczniowie klas III i II przybliżyli historię i okoliczności narodzin Chrystusa, wprowadzając tym samym wszystkich obecnych w nastrój Świąt Bożego Narodzenia. 
Dary małemu Jezusowi złożyli przedstawiciele różnych rejonów polski: 
z Kujaw, Kurpi i ze Śląska. 
Uczniowie zatańczyli krakowiaka na cześć narodzonego Dzieciątka. 
Na uroczystość przybyli zaroszeni goście: ks. Proboszcz Władysław Jagiełło, 
radni Gminy: Pani Justyna Nawatkowska 
i Pan Jerzy Różański oraz Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Joanna Tyburska. 
Uczniowie otrzymali po słodkim batonie od Pana J. Różańskiego 
oraz obrazki od ks. Proboszcza.
Na koniec uroczystości Pani Dyrektor wręczyła nagrody uczniom, 
którzy wzięli udział w konkursie:
„Szopka bożonarodzeniowa” zorganizowanym przez Panią M. Smulską. 
Nagrodzeni zostali uczniowie: Dominika Fodrowska 
kl. III, Monika Sieczkowska kl. III, Michał Jankowski kl. III, Szymon Tyburski kl. III
 i Julka Zabłocka kl. VI. 
Jasełka przygotowała Pani M. Smulska z oprawą muzyczna
 pana Bartłomieja Umińskiego.
KONKURS SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO "KARTKA ŚWIĄTECZNA"

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego z okazji Świąt Bożego Narodzenia zorganizowali konkurs plastyczny 
pt. "Kartka świąteczna". Konkurs był przeznaczony dla uczniów klas I - VI. 
Do organizatorów wpłynęło wiele ciekawych prac, które oceniło jury. 
Wszystkie prace biorące udział w konkursie zostały nagrodzone,
 a zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy 
oraz nagrodę, którą był wyjazd na kręgielnię do Rypina.
 Wyjazd odbył się 14 stycznia 2015r. Wzięli w nim wszyscy uczestnicy konkursu plastycznego z klas I - VI. Organizatorami wyjazdu byli opiekunowie SU p. Marta Tomaszewska i p. Bartłomiej Umiński. 
Sponsorem nagrody była Rada Rodziców 
Szkoły Podstawowej w Skudzawach. 
MIKOŁAJ U NASZYCH NAJMŁODSZYCH DZIECI

 „Wszystkie dzieci Mikołaja kochają
Wszystkie dzieci na Niego czekają.
Moc prezentów każdemu przyniesie, 
Każe dziecko z prezentów się cieszy….” 

 Wizyta świętego Mikołaja to jeden z  najbardziej oczekiwanych  przez dzieci dni  w roku. 
Przedszkolaki przygotowywały się do niego  starannie. Nadszedł wreszcie długo oczekiwany dzień. 
Dzieci wspólnie z zaproszonymi gośćmi i rodzicami,  powitały Mikołaja, który pomimo braku białego puchu, 
jak co roku przybył na czas. Spotkanie z Mikołajem minęło w bardzo miłej atmosferze. 
Dzieci zaprezentowały piosenki, wiersze i taniec, które  specjalnie dla Niego przygotowały. 
Mikołaj obdarował wszystkie dzieci prezentami i prosił, aby były grzeczne przez cały rok. 
Zaproszeni goście również obdarowali dzieci słodkimi upominkami.
MIKOŁAJ W KLASACH I - III
Kiermasz ozdób świątecznych zorganizowany przez Radę Rodziców naszej szkoły.

Jak widać na zdjęciach, ozdoby wykonane przez uczniów i ich rodziców cieszyły się wielkim powodzeniem wśród kupujących. 
Był duży wybór pięknych kolorowych świecidełek, każdy mógł znaleźć coś pięknego dla siebie …
IMPREZA ANDRZEJKOWA DLA UCZNIÓW KLAS IV - VI

W dniu 26 listopada 2015r. uczniowie Szkoły Podstawowej
 z Okalewa wraz z panią dyrektor 
i wychowawcami uczestniczyli w spotkaniu integracyjnym
 w naszej szkole. 
Społeczności uczniowskie klas IV-VI z obu szkół wzięły udział
 w "Wieczorze wróżb andrzejkowych",
 w czasie którego dzieci miały okazję bliższego zapoznania się, nawiązania nowych znajomości 
i przyjaźni. Ponadto brały udział w konkursach i wróżbach. 
 W między czasie dzięki zaangażowaniu przedstawicieli 
Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Skudzawach
 dzieci mogły zjeść pyszne drugie śniadanie i nie tylko...:) 
Mamy nadzieję, że tak miłe spotkania staną się tradycją. 
Andrzejki uczniów klas 0 - III

25.11.2013 roku w naszej szkole odbyła się dyskoteka andrzejkowa. Zabawa przebiegała w atmosferze wróżb i magii. Przyczynili się do tego wychowawcy klas, którzy przygotowali różnorodne wróżby. Uczniowie i nauczyciele mogli wyczytać 
z kart, jaka czeka ich przyszłość, jak na imię będzie miała przyszła sympatia, jaki zawód zdobędą w przyszłości i wiele innych ciekawych wróżb. Całą imprezę uświetniała nam muzyka, przy której uczniowie z klas 0 – III bawili się świetnie. 
Koncert Majki Jeżowskiej

20.11.2015 r. uczniowie naszej szkoły byli na koncercie Majki Jeżowskiej w Rypinie. Jest ona jedną z najpopularniejszych polskich artystek, ulubienicą dzieci. Na jej żywiołowe koncerty przychodzą trzy pokolenia fanów. Potrafi porywać tłumy do tańca i wspólnego śpiewania. Jest kompozytorem swoich przebojów, pisze scenariusze i reżyseruje własne widowiska estradowe oraz telewizyjne. Dzieci miały możliwość wysłuchania wspaniałych piosenek wokalistki, brały udział w konkursach. Wygrani otrzymywali drobne upominki w postaci plakatów, zdjęć i płyt z muzyką. Na zakończenie uczniowie otrzymali autografy od artystki. Zabawa była wspaniała!!! 
11 LISTOPADA - ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

18.11.2015 r., uczniowie z klas V-VI przedstawili montaż słowno-muzyczny pt.: „Polsko nie jesteś Ty już niewolnicą”. 
Wspólnie przypomnieliśmy sobie długą i trudną drogę, którą musiała przejść nasza Ojczyzna, by w końcu być wolną i niepodległą. W czasie uroczystości rozbrzmiały patriotyczne pieśni, był też czas na chwile zadumy i refleksji.
Udział w ogólnopolskiej akcji „Śniadanie daje moc!” 

W dniu 6 listopada 2015 r. uczniowie klas I – III wraz z wychowawcami wzięli udział 
w ogólnopolskiej akcji edukacyjnej
„Śniadanie daje moc!’’ Wspólnie przygotowany i spożyty posiłek miał na celu przypomnienie ważnej roli śniadania
(zwłaszcza dla młodych, rozwijających się organizmów), 
oraz zasad zdrowego odżywiania, 
wartości odżywczych warzyw, owoców i wybranych produktów.
Uczniowie zaprezentowali krótki program słowno –muzyczny
 pt „Witaminki dla księżniczki Marcelinki ”,
 który przybliżył zasady zdrowego odżywiania, recytowali wierszyki
 o tematyce zdrowotnej i rozwiązywali zagadki.
W zorganizowaniu akcji wsparli nas rodzice naszych uczniów. Dzięki nim na naszych szkolnych stolikach śniadaniowych znalazły się kolorowe kanapki,
 sałatki warzywno-owocowe i wiele gatunków pieczywa.
  Uczestnicy akcji wspólnie spożyli zdrowe i wyjątkowo smaczne śniadanie 
przy stole udekorowanym przez dzieci.
Wszystkim bardzo smakowało. 
Mamy nadzieję, że te działania nie tylko przyczyniły się do utrwalenia
 zdrowych nawyków żywieniowych naszych uczniów, 
ale również wzmocniły integrację szkolnej społeczności.
UROCZYSTOŚĆ ŚLUBOWANIA UCZNIÓW KLASY I

13 listopada 2015 r. w naszej szkole odbyła się uroczystość ślubowania klasy I z udziałem rodziców. 
Dzieci przedstawiły montaż słowno – muzyczny oraz złożyły ślubowanie. Pani dyrektor Hanna Insadowska dokonała aktu pasowania dzieci na uczniów szkoły. Dzieci, aby zostać członkami braci uczniowskiej przeszły 
3 próby: zawiązanie kokardy na nodze, nadmuchanie baloników i wypicie czarodziejskiej mikstury. 
Było wiele śmiechu. Na pamiątkę ślubowania uczniowie wraz z panią dyrektor i wychowawcą klasy posadzili przed szkołą dwa drzewa.
Dzieci otrzymały upominki od Rady Rodziców i kolegów z klasy II.
WYCIECZKA DO WARSZAWY

04 listopada 2015 r. uczniowie klas III - VI pod opieką nauczycieli: p. Dyrektor Hanny Insadowskiej, p. Katarzyny Kopczyńskiej, p. Małgorzaty Smulskiej i p. Bartłomieja Umińskigo wyjechali na wycieczkę do Warszawy. W stolicy zwiedzili Stadion Narodowy, Muzeum Narodowe, gmach Telewizji Polskiej oraz Zamek Królewski. Na stadionie przeszli strefą piłkarza zapoznając się z jej zapleczem, zasiedli na trybunach i co najważniejsze – mogli wejść na płytę boiska. W Muzeum Narodowym uczestniczyli w lekcji muzealnej. Podziwiali m.in. dzieła sztuki pochodzące z epoki średniowiecza. Podczas lekcji swoją uwagę skupili głównie na takich dziełach jak: ,, Tryptyk Jerozolimski"; ,,Dziwny ogród”, którego autorem jest Józef Mehofter; ,,Widok Warszawy z tarasu Zamku Królewskiego" autorstwa Bernando Bellotto zw. Canaletto, a także analizowali ,,Mechanofakturę" - obraz, w którym Henryk Berlewi zastosował nowatorską teorię artystyczną. Poszerzyli również swoją wiedzę na temat największego obrazu znajdującego się w zbiorach muzeum tj. ,,Bitwa pod Grunwaldem". W gmachu TV zwiedzili studio ,,Pytanie na śniadanie", ,, Świat się kręci", i największe studio w, w którym nagrywany jest m.in. program pt.,, Jaka to melodia". Zwiedzili również muzeum telewizji. Spacerując ulicami Warszawy zobaczyli Pałac Prezydencki, widzieli zmianę warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza i odwiedzili kościół Św. Krzyża , w którym spoczywa serce F. Chopina i W. Reymonta . Pełni wrażeń, z bagażem nowych wiadomości wrócili do swoich domów. Opiekę nad uczniami podczas wyjazdu sprawowali p. Dyrektor Hanna Insadowska, p. Katarzyna Kopczyńska, p. Małgorzata Smulska i p. Bartłomiej Umiński.
Nasi uczniowie na przedstawieniu: "Podróż do krainy zagadek"
DZIEŃ KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 2015

12 października 2015 roku  o godzinie 11:30 w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 
Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Ksiądz Proboszcz Władysław Jagiełło, Sekretarz Urzędu Gminy w Skrwilnie  
Pan Janusz Szmytkowski, Wiceprzewodniczący Rady Gminy w Skrwilnie  Pan Jerzy Różański, Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Joanna Tyburska, Redaktor Gazety ,,Czasu Rypina” Pan Bogdan Balcerowicz, emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły. 
Uczniowie naszej szkoły pod kierownictwem nauczycieli: Bożeny Wichrowskiej, Hanny Brzóski, Małgorzaty Smulskiej i Bartłomieja Umińskiego przygotowali przedstawienie, w którym poprzez wiele ciekawych wierszy, scenek obrazujących pracę wychowawców oraz piosenek dziękowali swoim nauczycielom za trud wychowawczy. Po przedstawieniu głos zabrali głos: Ksiądz Dziekan Władysław Jagiełło, Sekretarz Urzędu Gminy w Skrwilnie Pan Janusz Szmytkowski. Dyrektor Szkoły, 
mgr Hanna Insadowska wręczyła Nagrody Dyrektora wyróżnionym nauczycielom: mgr Annie Kozłowskiej, mgr Ewie Brzósce, mgr Małgorzacie Smulskiej, 
mgr Bartłomiejowi Umińskiemu i pracownikom obsługi. 
Pani Dyrektor złożyła również życzenia dla całego grona pedagogicznego 
z okazji ich święta. Głos zabrała także Przewodnicząca Rady Rodziców
 Pani Joanna Tyburska, która podziękowała nauczycielom za pracę z młodzieżą. 
Uroczystość przebiegała w miłej i radosnej atmosferze. Na zakończenie uczniowie złożyli życzenia wszystkim pracownikom naszej szkoły oraz wręczyli kwiaty.
EPOKA ŚREDNIOWIECZA W NASZEJ SZKOLE

23 września 2015 r. w naszej szkole gościła Grupa Artystyczna Rekonstrukto. 
Nasi uczniowie wzięli udział w „żywej lekcji historii 
pt. „Życie i kultura w średniowieczu”. 
Artyści przedstawili m. in.
• prezentację obyczajów i kultury epoki,
• przegląd ekwipunku i uzbrojenia.
• pojedynki,
• narzędzia tortur,
• gry i zabawy plebejskie,
• dużą kolekcję broni i rekwizytów.
Uczestnicy spotkania mieli możliwość osobistego zapoznania się z rekwizytami 
i strojami.
UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

01.09.2015 r. na sali gimnastycznej naszej szkoły zgromadzili się uczniowie, nauczyciele i rodzice. Uroczystą inaugurację roku szkolnego 2015/2016 poprowadziła pani dyrektor mgr Hanna Insadowska,
 która serdecznie powitała wszystkich przybyłych na uroczystość 
oraz przekazała informacje dotyczące organizacji bieżącego roku szkolnego.
Po części oficjalnej uczniowie udali się do przydzielonych sal, gdzie wychowawcy zapoznali ich z tegorocznym planem zajęć lekcyjnych. 

Wszystkim uczniom naszej szkoły życzymy wielu sukcesów 
w nowym roku szkolnym, 
rozwoju zainteresowań i talentów.