Oferta edukacyjna szkoły
w roku szkolnym 2017/2018

W szkole prowadzone są zajęcia 
wspomagające wszechstronny rozwój uczniów
zarówno na I jak i na II etapie edukacyjnym. 


Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Prowadzący:
mgr Katarzyna Kopczyńska
mgr Anna Kozłowska


Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Prowadzący:

mgr Bożena Wichrowska
mgr Hanna Brzóska
mgr Ewa Brzóska
mgr Małgorzata Redestowicz
mgr Hanna Insadowska


Zajęcia logopedyczne

Prowadzący:
mgr Katarzyna Lisewska


Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Prowadzący:
mgr Katarzyna Kopczyńska: pedagog
mgr Teresa Murawska: psycholog
mgr Katarzyna Lisewska: logopeda


Zajęcia rewalidacyjne

Prowadząca:
mgr Katarzyna Kopczyńska
mgr Bożena Wichrowska
mgr Anna Kozłowska


Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne

Prowadząca:
mgr Aleksandra Pawłowska

Zajęcia rozwijające uzdolnienia

Prowadzący:
mgr Bartłomiej Umiński
Pani A. Kozłowska prowadzi zajęcia
Nordic Walking.
Jest to przyjemna i zdrowa forma rekreacji.