List Minister Edukacji Narodowej do Rodziców i Opiekunów Uczniów.
KONKURS PLASTYCZNY 
Z OKAZJI OBCHODÓW 100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ.

Regulamin konkursu do pobrania poniżej.

Pobierz pliki

PONIŻEJ DO POBRANIA
WYKAZY PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Pobierz pliki

Poniżej do pobrania klauzula informacyjna
 dotycząca przetwarzania danych osobowych w SP Skudzawy.
LIST PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
Adama Wojciecha Sekścińskiego

    Treść listu do pobrania poniżej.

Pobierz pliki

UWAGA RODZICE!!!
SZCZEPIENIE PRZECIWKO PNEUMOKOKOM

Poniżej informacje w plikach.
INFORMACJA
NABÓR DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLEGO

5 lutego 2018 roku ruszyła rekrutacja dzieci do Oddziału Przedszkolnego 
w Szkole Podstawowej w Skudzawach na rok szkolny 2018/2019. 
Podstawą zapisania dziecka jest złożenie wypełnionego wniosku do sekretariatu szkoły. 
1. Rodzice uczęszczających już dzieci do Oddziału Przedszkolnego, 
wypełniają stosowną deklarację.
2. Rodzice dzieci, które będą podejmować naukę w klasie I, wypełniają stosowne zgłoszenie.
3. Druk oświadczenia woli w terminie od 24.04.2018 r. do 27.04.2018 r. 

UWAGA!
Druk wniosku, deklaracji i zgłoszenia można odebrać w sekretariacie lub na stronie internetowej szkoły (do pobrania poniżej)

WNIOSKI SKŁADAĆ DO 30 MARCA 2018 r.
W SEKRETARIACIE SZKOŁY.
RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ 

Poniżej przedstawiamy Państwu Raport z Eawaluacji Problemowej 
przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Skudzawach.

Pobierz pliki

RADA WOLONTARIATU

Zabłocki Mateusz 
Sobolewska Marta 
Pilarska Marta
PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY
STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SKUDZAWACH

Pobierz pliki

Rada rodziców Szkoły Podstawowej w Skudzawach w roku szkolnym 2017/18


Konto Rady Rodziców:

Bank Polska Kasa Opieki S.A. Rypin

Nr konta: 95 1240 3406 1111 0000 3151 0761
Rady oddziałowe Szkoły Podstawowej w Skudzawach w roku szkolnym 2017/18
Czas trwania lekcji i przerw w roku szkolnym 2017/2018
Konsultacje indywidualne nauczycieli w roku szkolnym 2017/18
Kalendarz roku szkolnego 2017/18 

Pobierz pliki

Druki: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Rypinie
Drodzy Rodzice!
Rozpoczyna się sezon imprez masowych. 
Zadbajcie o bezpieczeństwo swoich pociech w tłumie. 
Zalecamy zachowanie szczególnej ostrożności, 
a poniżej przedstawiamy kilka sposobów na uchronienie dziecka przed zagubieniem się w tłumie i uniknięcie niepotrzebnego stresu.

                        KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY
Informacje dotyczące Reformy Edukacji

W poniższych plikach przedstawiamy Państwu informacje dotyczące 
przeprowadzenia Reformy Edukacji.

Pobierz pliki

INTERNETOWE ZAGROŻENIA DZIECI I MŁODZIEŻY

Zagrożenia dzieci i młodzieży w Internecie mogą się wiązać:

1. Z niewłaściwymi lub szkodliwymi treściami z jakimi mogą się zetknąć młodzi w Internecie.
2. Z niebezpiecznymi osobami, które będą się chciały z nimi kontaktować w Internecie.
3. Z niebezpiecznymi działaniami jakie mogą sami podejmować, a które mogą mieć dla nich przykre konsekwencje.

Niebezpieczne treści

W pierwszej kolejności w tej kategorii wymieniane są materiały pornograficzne, które mimo prawnych zakazów ciągle są w bardzo łatwy sposób dostępne także dla niepeł-noletnich użytkowników. Międzynarodowe badania EU-NET-ADB z 2012 r. pokazują, że kontakt z pornografią miało ponad dwie trzecie (67%) polskich gimnazjalistów. Jednak niebezpieczne treści obejmują także przemoc i rasizm oraz przekazy promu-jące zachowania autodestrukcyjne (takie jak promocja brania narkotyków, skrajnego odchudzania, czy wręcz sposobami na samobójstwa). Z przynajmniej jedną z powyż-szych kategorii kontakt miało 54% gimnazjalistów.
Możemy tu również zaliczyć treści obrazujące przemoc, obrażenia fizyczne, defor-macje ciała, np. zdjęcia lub filmy przedstawiające ofiary wypadków, okrucieństwo wobec zwierząt oraz treści dyskryminacyjne, nawołujące do wrogości, a nawet nienawiści wobec różnych grup społecznych lub jednostek.

Niebezpieczne kontakty

Internet umożliwia nawiązywanie nowych znajomości i łatwe znajdowanie ludzi o po-dobnych zainteresowaniach czy poglądach. Jest to jedna z jego ważnych funkcji, ale także tutaj może dochodzić do nadużyć. Niebezpieczne kontakty mogą dotyczyć zjawisk takich jak werbunek do sekty lub grupy przestępczej. Według przywołanych już badań, aż 69% gimnazjalistów poznało w Internecie kogoś, kogo nie znało wcześniej. Co bardziej niepokojące, aż 31% spotkało się z taką osobą na żywo. O ile zazwyczaj te znajomości nie kończą się oczywiście źle, o tyle warto zachować ostrożność, szczególnie w przypadku spotkań na żywo.

Niebezpieczne działania: cyberprzemoc i seksting

W tej kategorii znajdują się przede wszystkim zachowania określane mianem agresji elektronicznej lub cyberprzemocy. Mogą one przyjmować różne formy takie jak agresja werbalna, zamieszczanie kompromitujących materiałów, czy tworzenie specjalnych obraźliwych stron lub profili. Ofiarą różnych form przemocy pada nawet co piąty gimnazjalista (22%). Innym, stosunkowo nowym, trendem jest tzw. seksting, czyli przesyłanie własnych intymnych zdjęć lub filmików za pomocą telefonu komórkowego lub komunikatorów internetowych. W niedawnym badaniu Fundacji Dzieci Niczyje do wysyłania takich materiałów przyznało się aż 11% młodych ludzi.

Sposoby zabezpieczenia dziecka przed zagrożeniami internetowymi:

1. Kontrola treści internetowych odwiedzanych w Internecie.

2. Rozmowy z dzieckiem o tym, jakie sytuacje mogą się przydarzyć w sieci i jak się wtedy zachować.

3. Metodą ograniczenia kontaktu dzieci i młodzieży z nielegalnymi treściami w Internecie może być także oprogramowanie filtrujące, zainstalowane lokalnie na komputerze, telefonie komórkowym, przeglądarce lub udostępnione przez providera internetowego. Warto jednak pamiętać, że filtrowanie tego typu powinno być uruchomione na wszystkich urządzeniach z których korzysta dziecko, również mobilnych. Filtrowanie treści internetowych odbywa się zazwyczaj w oparciu o „białą” lub „czarną listę” stron internetowych (odpowiednio: stron bezpiecznych, po których dziecko bezpiecznie może się poruszać lub stron wykluczonych, na które dziecko nie powinno wchodzić) lub słów kluczowych obecnych w treści strony. Dodatkowo – dziecko może mieć do czynienia ze szkodliwymi treściami nie tylko na stronach internetowych, ale może się na nie natknąć w swojej skrzynce mailowej, do której trafią pod pos-tacią spamu. Rodzice decydujący się na uruchomienie tego typu oprogramowania powinni mieć jednak świadomość jego ograniczeń.

4. Jeśli już wydarzy się coś złego, ważne aby nie tracić głowy, nie obwiniać siebie, ani dziecka, ale okazać wsparcie i spróbować znaleźć rozwiązanie.


W przypadku kiedy nasze dziecko lub my natrafimy w sieci na treści szkodliwe lub nielegalne (materiały przedstawiające seksualne wykorzystanie dzieci, pornografia związana z prezentowaniem przemocy lub posługiwaniem się zwierzęciem, rasizm i ksenofobia), powinniśmy poinformować o tym zespół Dyżurnet.pl (www.dyzurnet.pl) – punkt kontaktowy zajmujący się przyjmowaniem zgłoszeń dotyczących treści nielegalnych, ich analizą i współpracą w tym zakresie z policją. Zgłoszenie możemy złożyć anonimowo, podanie swojego adresu e-mail umożliwi nam śledzenie jego losów.


WAŻNE!
• Jeśli znajdziemy się w trudnej sytuacji związanej z korzystaniem z Internetu, pomocy możemy szukać pod bezpłatnym numerem telefonu 800 100 100 – jest to specjalny telefon zaufania dla rodziców i profesjonalistów w sprawach bezpieczeństwa dzieci, prowadzony przez Fundację Dzieci Niczyje
www.dyzurnet.pl – punkt kontaktowy zajmujący się przyjmowaniem zgłoszeń dotyczących treści nielegalnych, ich analizą i współpracą w tym zakresie z policją

Źródła: www.bezpieczneinterneciaki.pl, www.saferinternet.pl

" Poradnik dla rodziców. Wychowanie przedszkolne i edukacja szkolna
 dziecka sześcioletniego i siedmioletniego"

Informujemy Państwa, że Ministerstwo Edukacji Narodowej udostępniło dla rodziców informacje związane z reformami, 
które będą wprowadzane od września 2016 r. Poniżej podajemy link do strony,          na której możecie Państwo pobrać
"Poradnik dla rodziców. Wychowanie przedszkolne i edukacja szkolna dziecka sześcioletniego i siedmioletniego''.

Obowiązek szkolny dla siedmiolatków – co zmienia się w ustawie.

Obowiązek szkolny dla siedmiolatków – to kluczowa zmiana w przyjętej w czwartek przez Senat nowelizacji ustawy o systemie oświaty.

Najważniejsze zmiany dotyczą:
1. Obowiązku szkolnego od siódmego roku życia,
2. Prawa do rozpoczęcia edukacji szkolnej od szóstego roku życia,
3. Obowiązku przedszkolnego dla dziecka 6–letniego,
4. Prawa dziecka w wieku od 3 do 5 roku życia do korzystania z wychowania przedszkolnego,
5. Wzmocnienia roli kuratora oświaty. 


Obowiązek szkolny dla dzieci 7–letnich i prawo do edukacji szkolnej dla 6-latków.

Zgodnie z ustawą, od roku szkolnego 2016/2017 obowiązkiem szkolnym będą objęte dzieci od 7 roku życia. Dziecko 6-letnie będzie miało prawo do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej o ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole. Jeśli dziecko 6–letnie nie uczęszczało do przedszkola, rodzice również będą mogli zapisać je do pierwszej klasy. W takim przypadku niezbędna jednak będzie opinia z poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.


Ponowne zapisanie dziecka do klasy I lub II

Rodzice, których dzieci poszły do szkoły jako sześciolatki i natrafiły na problemy adaptacyjne i trudności w szkole, wnosili       o wprowadzenie rozwiązań, które złagodziłyby proces wcześniejszego objęcia ich dzieci obowiązkiem szkolnym.             Dlatego wprowadzono w ustawie przepisy przejściowe odnoszące się do roku szkolnego 2015/2016 oraz 2016/2017.
– Dzieci urodzone w 2009 r., które są już w szkole w roku szkolnym 2015/2016, będą mogły na wniosek rodziców  kontynuować naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017. Rodzic musi złożyć stosowny wniosek do dyrektora szkoły do 31 marca 2016 r. Dziecko nie będzie podlegało klasyfikacji rocznej, a tym samym promowaniu do klasy drugiej; jeżeli rodzice zdecydują, że ich dziecko będzie kontynuować naukę w klasie pierwszej w szkole, do której uczęszcza, wobec tego dziecka nie będzie przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.
– Dzieci urodzone w I połowie 2008 r., które w roku szkolnym 2015/2016 chodzą do klasy II szkoły podstawowej, na wniosek rodziców, złożony do 31 marca 2016 r., będą mogły – w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie II.


Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Dzieciom, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego będzie można odroczyć obowiązek szkolny, jednak nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. W tym przypadku dziecko będzie kontynuowało przygotowanie przedszkolne.


Wychowanie przedszkolne

Od 1 września 2016 r. obowiązkiem przedszkolnym będą objęte dzieci 6-letnie. Natomiast wszystkie dzieci 4- i 5-letnie mają mieć zapewnione miejsce realizacji wychowania przedszkolnego, a od 1 września 2017 r., także dzieci 3-letnie.
Zgodnie z ustawą, przekształcenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w przedszkola zostanie przesunięte       1 września 2016 r. na 1 września 2019 r. Umożliwi to organom prowadzącym lepsze przygotowanie się do przekształcenia oddziałów przedszkolnych w przedszkola. Decyzje dotyczące ewentualnej likwidacji oddziałów przedszkolnych będą mogły być poprzedzone wnikliwą analizą potrzeb w zakresie wychowania przedszkolnego, uwzględniającą tendencje demograficzne po wdrożeniu wprowadzanych rozwiązań prorodzinnych.


Wybór kuratora oświaty

Kurator oświaty będzie powoływany i odwoływany przez ministra edukacji w drodze konkursu ogłoszonego przez wojewodę.       Na wniosek kuratora oświaty i po zasięgnięciu opinii wojewody, minister edukacji będzie powoływał i odwoływał wicekuratorów oświaty.


Wzmocnienie roli kuratora oświaty

Przywrócona została kontrola kuratorów oświaty nad działaniami samorządów w kształtowaniu sieci szkół i przedszkoli. Ustalenie przez radę gminy sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego będzie możliwe po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty. Także decyzja o likwidacji lub przekształceniu przedszkola, szkoły lub placówki prowadzonej przez samorząd będzie zależała od uzyskania pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
Rozkład jazdy autobusu szkolnego w roku szkolnym 2016/17


RANO

6:30 wyjazd spod szkoły Skudzawy – 6:45 Urszulewo – 7:00 Skudzawy – 7:05 Ruda - 7:15 Skrwilno

7:15 Skrwilno – 7:25 Otocznia – 7:30 Skrwilno

7:30 Skrwilno – 7:35 Ruda – 7:40 Baba – 7:50 Skudzawy


PO POŁUDNIU

12:30 – Skudzawy – 12:45 Urszulewo – 13:00 Skudzawy

13:00 Skudzawy – 13:10 Baba – 13:15 Ruda – 13:10 Otocznia – 13:30 Skrwilno

13:30 Skrwilno – 13:40 Otocznia - 13:50 Skudzawy

14:10 Skudzawy – 14:20 Urszulewo – 14:35 Skudzawy

14:35 Skudzawy – 14:45 Baba – 15:00 Ruda – 15:15 Skrwilno

15:15 Skrwilno – 15:40 Urszulewo – 16:00 Skudzawy 
Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników MEN 
i materiałów ćwiczeniowych uczniom klas pierwszych.
Adres  Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Rypinie
87 - 500 Rypin 
ul. Dworcowa 11
 
tel. 54 280 50 48