RADA PEDAGOGICZNA
w roku szkolnym 2017/2018


mgr Hanna Insadowska:
dyrektor szkoły, język polski

mgr Beata Lemańska:
oddział przedszkolny

Grażyna Niedbalska:
Grupa dzieci młodszych

mgr Bożena Wichrowska:
edukacja wczesnoszkolna klasa I

mgr Hanna Brzóska:
edukacja wczesnoszkolna klasa III

mgr Ewa Brzóska:
edukacja wczesnoszkolna klasa II

mgr Anna Kozłowska:
wychowanie fizyczne, wychowanie do życia w rodzinie, wych. klasy VI

mgr Katarzyna Kopczyńska:
przyroda, biologia, świetlica, pedagog szkolny, wych. klasy V

mgr Katarzyna Lisewska:
historia, język polski, biblioteka, logopedia, wych. klasy VII

mgr Bartłomiej Umiński:
muzyka, plastyka, zajęcia komputerowe

mgr Małgorzata Redestowicz:
matematyka, informatyka, wych. klasy IV

mgr Anna Witkowska:
język rosyjski

mgr Małgorzata Smulska
religia

mgr Filipska Ewelina:
język angielski

mgr Marta Tomaszewska:
język angielski

mgr Joanna Tatkowska:
chemia

mgr Renata Teska:
fizyka

mgr Katarzyna Sęczyk - Milewska:
technika

mgr Aleksandra Pawłowska:
rozwijanie kompetencji emocjonalno - społecznych

mgr Agnieszka Cybulska:
doradztwo zawodowe


PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI:

Stanisław Urbankiewicz

Robert Bętlewski

Edyta Sobolewska

Jolanta Pilśniak

Kazimierz Kamiński

mgr Anna Olszewska