BIP

Informacje o jednostce

Nazwa: Szkoła Podstawowa im. Bojowników o Wolność i Demokrację 
w Skudzawach

Adres: Skudzawy 27, 87-510 Skrwilno
Telefon: 54 270 06 95
Faks: 54 270 06 95
NIP: 892 13 74 202
E-mail: spskudzawy6@wp.pl
WWW: http://spskudzawy.manifo.com/

Zakres działania: Cykl kształcenia trwa 6 lat i obejmuje 2 etapy edukacyjne: I etap - kl I-III, II etap - kl. IV-VI.
W szkole funkcjonuje również oddział przedszkolny dla dzieci 5 i 6-letnich.

Organ prowadzący: Gmina Skrwilno


Prawo

Akty prawne i dokumenty obowiązujące 
w Szkole Podstawowej w Skudzawach: 


  • Ustawa o systemie oświaty
  • Statut szkoły
  • Program wychowawczy szkoły
  • Szkolny program profilaktyki
  • Wewnątrzszkolny System Oceniania 
PETYCJE

Sposób składania i rozpatrywania petycji określony został w ustawie 
z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach ( Dz. U. poz. 1195 ).

Pobierz pliki

Sposób załatwienia petycji: Mail z informacją o załatwieniu wniosku.
Data złożenia petycji: 08.05.2017 r.
Podmiot wnoszący petycję:
Petycja: 1/2017 do pobrania poniżej.

Pobierz pliki

Sposób załatwienia petycji: Mail z informacją o załatwieniu wniosku.
Data złożenia petycji: 01.09.2017 r.
Podmiot wnoszący petycję:
Petycja: 2/2017 do pobrania poniżej.

Pobierz pliki

Sposób załatwienia petycji: Mail z informacją o załatwieniu wniosku.
Data złożenia petycji: 14.09.2017 r.
Podmiot wnoszący petycję:
Petycja: 3/2017 do pobrania poniżej.

Pobierz pliki

Sposób załatwienia petycji: Mail z informacją o załatwieniu wniosku.
Data złożenia petycji: 28.12.2017 r.
Podmiot wnoszący petycję:
Petycja: 4/2017 do pobrania poniżej.

Pobierz pliki

Odpowiedź poniżej:

Pobierz pliki

Data złożenia petycji: 13.08.2018 r.
Podmiot wnoszący petycję:
Petycja: 1/2018 do pobrania poniżej.

Pobierz pliki

Data złożenia petycji: 20.09.2018 r.
Podmiot wnoszący petycję:
Petycja: 2/2018 do pobrania poniżej.

Pobierz pliki


Załatwianie spraw

Szkoła Podstawowa w Skudzawach
tel./fax: 54 270 06 95
spskudzawy6@wp.pl
www.spskudzawy.manifo.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skudzawach mgr Hanna Insadowska 
przyjmuje interesantów w godzinach:

środa- 11:00 - 13:00
czwartek- 11:30 - 13:00
piątek- 11:00 - 13:00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Sekretariat: Anna Olszewska - sekretarz szkoły
Sekretariat czynny dla interesantów od poniedziałku do piątku  w godz. 07:00 - 15:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PORANNE DOWOZY UCZNIÓW Z KIERUNKÓWOD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

06:15 - Skudzawy (wyjazd ze szkoły)
06:20 - Puszcza Miejska
06:30 - Urszulewo
06:45 - Skudzawy (szkoła)
07:00 - Skrwilno
07:25 - Otocznia
07:30 - Ruda
07:45 - Baba, Klepczarnia
07:50 - Skudzawy (szkoła)


 ODWOZY UCZNIÓW ZE SZKOŁY W KIERUNKACH


OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

Urszulewo - 12:30 i 14:20
Ruda - 13:00 i 14:45


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Świetlica:

Godziny pracy świetlicy do pobrania poniżej:

Pobierz pliki

CZAS TRWANIA LEKCJI I PRZERW W ROKU SZKOLNYM 2018/19
 do pobrania poniżej:

Pobierz pliki

Poniżej do pobrania klauzula informacyjna 
dotycząca przetwarzania danych osobowych w SP Skudzawy.


  Serwis internetowy BIP został utworzony zgodnie z wymogami ustawy 
o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198, 
z późn. zm.) oraz rozporządzenia MSWiA w sprawie BIP (Dz.U. z 2002 r. nr 67 poz. 619).

Za redakcję serwisu BIP odpowiada osoba zarządzająca placówką.