Kliknij w link, aby wyświetlić zawartość wybranego roku szkolnego.
ROK SZKOLNY 2018/2019
03.09.2018r. na sali gimnastycznej naszej szkoły odbyła się 
uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019.
Wszyscy obecni odśpiewali hymn oraz uczcili minutą ciszy poległych
 w czasie II wojny światowej. Następnie Dyrektor Szkoły – p. H. Insadowska
 serdecznie powitała wszystkich uczniów – w szczególności tych, którzy po raz pierwszy 
przyszli do naszej szkoły oraz rodziców i grono pedagogiczne, 
 omówiła organizację nowego roku szkolnego oraz przedstawiła wychowawców
 i nauczycieli poszczególnych przedmiotów. 
Po oficjalnej części uroczystości, uczniowie udali się na spotkania z wychowawcami.

Wszystkim uczniom życzymy wielu sukcesów, wytrwałości, 
ciekawych doświadczeń oraz radosnych chwil spędzonych w naszej szkole.